Наши Услуги

Сечење со ЦНЦ плазма
до 32мм

Повеќе

Сечење и виткање на
сите видови лимови

Повеќе

Електростатско фарбање

Повеќе

Тековно одржување
на објетки

Повеќе

Заварување на ТИГ/МИГ

Повеќе

Одржување на водоводна
и одводна мрежа

Повеќе

Погледнте го нашето портфолио

Отвори Проекти

Контактирајте нè за повеќе информации и проекти